ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Eat these 10 foods to make hair strong and thick

  પાતળા વાળને જાડાં, મજબૂત અને શાઈની બનાવવા ખાઓ આ 10 ફૂડ્સ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 07, 2018, 02:53 PM IST

  વાળને ભરપૂર પોષણ આપી વાળને જાડાં, મજબૂત અને કાળા બનાવશે આ 10 ફૂડ્સ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળની સમસ્યાઓથી બચવા અને વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળા કેટલાક ખોરાકને રોજિંદી લાઈફમાં ખાવાની જરૂર હોય છે. જો તમે તમારા વાળને લાંબા, ભરાવદાર, શાઈની અને હેલ્ધી બનાવવા માગતા હોવ, વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હોવ તો આજથી જ ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં ખાવાનું શરૂ કરી દો. તેનાથી તમારા વાળને ભરપૂર પોષણ મળશે.


   આગળ વાંચો વાળને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે કયા ફૂડ્સ અચૂક ખાવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Eat these 10 foods to make hair strong and thick
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `