ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Eat 10 Foods for Prevent heart problems

  હાર્ટના રોગોથી બચાવી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રાખે છે આ 10 ફૂડ્સ, કોઈ 1 રોજ ખાઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 18, 2018, 03:30 PM IST

  રોજ આ 10માંથી આ 1 ફૂડ ખાઓ, નહીં વધે કોલેસ્ટ્રોલ અને હાર્ટના રોગો રહેશે દૂર
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હૃદય આપણા શરીરનું સૌથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. જેથી તેને સ્વસ્થ રાખવું જરૂરી છે. જેના માટે એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જેનાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યાઓથી તો બચી શકાય છે. સાથે લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધી ઘણી સમસ્યાઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. રોજિંદી ડાયટમાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જોઈએ. જેમાં ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા ઓછી હોય અથવા નહીવત્ હોય. જેથી આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું, જેને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહેશે અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે.


   આગળ વાંચો તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા કયા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Eat 10 Foods for Prevent heart problems
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `