ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Do these 3 Simple Exercise to get a Flat Belly very fast

  પેટની ચરબીથી છૂટકારો આપશે આ 3 સરળ કસરત, રોજ કોઈ 1 ઘરે જ કરી જુઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 10, 2018, 02:00 PM IST

  રોજ 10 મિનિટનો સમય કાઢી તમે મેળવી શકો છો ફ્લેટ ટમી, જાતે અજમાવી જુઓ
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે ફિટ રહેવા માટે છો અને પેટ ઓછું કરવા માટે છો પણ જીમ જવાનો સમય મળતો નથી તો ઘરે જ માત્ર 10 મિનિટનો સમય કાઢીને સિમ્પલ એક્સરસાઈઝની મદદથી તમે ફિટનેસ મેન્ટેન કરી શકો છો.

   કઈ છે સિમ્પલ એક્સરસાઈઝ?

   ફિટનેસ એક્સપર્ટ ઓમાર કહે છે કે હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ માત્ર 10 મિનિટ કરીને ડેઈલી રૂટીનમાં સામેલ કરવાથી એક્સ્ટ્રા ફેટ દૂર કરી શકાય છે. આના માટે કોઈ સાધનોની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ કરી શકો છો.

   કઈ રીતે કરવું હાઈ ઈન્ટેન્સિટી ઈન્ટરવલ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ?

   ઓમાર કહે છે કે તેને કરવા માટે સવારનો સમય બેસ્ટ છે. થોડીવાર વાર્મ અપ અને સ્ટ્રેચિંગ કર્યા બાદ અહીં જણાવેલી 3 એક્સરસાઈઝ કરી શકાય છે. તેના મૂવ લગભગ 20 સેકન્ડના હોય છે. જેની વચ્ચે લગભગ 10 સેકન્ડનો રેસ્ટ લેવો જોઈએ.

   આગળ વાંચો કઈ છે એ 3 ખાસ એક્સરસાઈઝ, જેને ઘરે જ કરીને મેળવી શકાય છે ચરબીથી છૂટકારો.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do these 3 Simple Exercise to get a Flat Belly very fast
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `