ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Daily drink 10 fat-burning natural drinks

  ચરબીને દૂર કરે છે આ 10 ડ્રિંક્સ, જાણો સવારે કઈ પીવી અને સાંજે કઈ પીવી

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 16, 2018, 03:17 PM IST

  આ 10માંથી 1 ડ્રિંક પીવો, માખણની જેમ ઓગળશે ચરબી
  • કેટલીક ડ્રિંક્સ ફેટ બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે.
   +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કેટલીક ડ્રિંક્સ ફેટ બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે.

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફટાફટ વજન ઘટાડવું હોય તો એક્સરસાઈઝ અને પ્રોપર ડાયટનું બેલેન્સ બહુ જ જરૂરી છે. એમ્સ નવી દિલ્હીના અસિસ્ટેન્ટ ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહનું કહેવું છે કે એવી કેટલીક ડ્રિંક્સ છે જેને પીવાથી બોડી ફેટને ઝડપથી ઓગાળી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક ડ્રિંક્સ એવા હોય છે જેને સવારે પીવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને કેટલાક ડ્રિંક્સ સાંજે પીવાથી વજન ઉતરે છે. જેથી આજે અમે તમને સવારે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ અને સાંજે પીવાના 5 ડ્રિંક્સ વિશે જણાવીશું. જેનાથી તમે ઝડપથી ભારે શરીરને પાતળું બનાવી શકશો.

   આગળ વાંચો વજન ઉતારવા માટે સવારે અને સાંજે કઈ ડ્રિંક્સ પીવી જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Daily drink 10 fat-burning natural drinks
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `