ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Common Bathroom Mistakes of Towel can accure Skin Problems

  નાહ્યા પછી ટુવાલ હાથમાં લેતાં પહેલાં જોઇ લો, થઈ શકે છે ગંભીર નુકસાન

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 24, 2018, 12:13 PM IST

  ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે
  • ક્યાંક તમે તો નથી કરતાને ટુવાલ સાથે જાડાયેલી આ ભૂલો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ક્યાંક તમે તો નથી કરતાને ટુવાલ સાથે જાડાયેલી આ ભૂલો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • નહાયા બાદ સાફ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નહાયા બાદ સાફ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • ટુવાલને ક્યારેય બાથરૂમમાં ન રાખો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ટુવાલને ક્યારેય બાથરૂમમાં ન રાખો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • ટુવાલને રોજ અથવા એક દિવસ છોડીને ધોઈ લો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ટુવાલને રોજ અથવા એક દિવસ છોડીને ધોઈ લો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • બીજા કોઈનો ટુવાલ ન વાપરો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બીજા કોઈનો ટુવાલ ન વાપરો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • હંમેશા સોફ્ટ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હંમેશા સોફ્ટ ટુવાલનો ઉપયોગ કરો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • હંમેશા ઉપરથી નીચે તરફ લુછવાનું રાખો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હંમેશા ઉપરથી નીચે તરફ લુછવાનું રાખો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • ટુવાલને શરીર અને વાળમાં વધારે ન ઘસો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ટુવાલને શરીર અને વાળમાં વધારે ન ઘસો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • ટુવાલને અંડરગારમેન્ટ સાથે ન ધુઓ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ટુવાલને અંડરગારમેન્ટ સાથે ન ધુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • વધારે ડાર્ક ટુવાલનો ઉપયોગ ન કરો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વધારે ડાર્ક ટુવાલનો ઉપયોગ ન કરો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  • ડિટર્જન્ટથી ધોઇ ટુવાલને બ્લિચ કરો
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડિટર્જન્ટથી ધોઇ ટુવાલને બ્લિચ કરો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: ટુવાલ એટલે કે Towel, જેનો ઉપયોગ બધાંના ઘરમાં થતો જ હોય છે, પરંતુ કદાચ તમે નહીં જાણતા હોય કે, યોગ્ય ટુવાલનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો પણ ઘણા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ થઈ શકે છે. ટુવાલને મેડિકલ ભાષામાં ફોમાઇટ કહેવાય છે. ટુવાલ એ એક એવી પર્સનલ વસ્તુ છે, જેની યોગ્ય સંભાળ રાખવામાં ન આવે તો ઈન્ફેક્શન્સ થવાનો ડર રહે છે. ટુવાલ સથે જોડાયેલ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન ન રાખીએ તો સતત બીમાર પડવાનો ડર રહે છે.

   શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે ગંદો ટુવાલ વાપરવાથી થતા ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, ટુવાલ સાથે જોડાયેલી કઈ ભૂલો પડી શકે છે ભારે....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Common Bathroom Mistakes of Towel can accure Skin Problems
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top