ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Color Of Your Pee Says About 8 Health problems

  યૂરિનના રંગથી ઓળખો કઈ બીમારીનો ખતરો છે તમને, આ 8 સંકેતોને ઈગ્નોર ન કરો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 26, 2018, 11:46 AM IST

  યૂરિનના રંગથી કોઈપણ ઓળખી શકે છે બીમારીઓના સંકેત, તમે ન કરતાં ઈગ્નોર
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણી એવી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જેને આપણે યૂરિનના રંગથી ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જે પણ ખાતાં-પીતાં કે દવા લેતા હોઈએ છીએ તેનાથી પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. આપણી કિડનીનું કામ શરીરમાં રહેલાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું છે. વિષાણુ, બેકટેરિયા સહિત પ્રોટીન અને શુગર વગેરે પેશાબ દ્વારા બહાર નીકળે છે. આ જ કારણે અમુક પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં તબીબો યૂરિન ટેસ્ટ કરવાતા હોય છે. તેના રંગ અને ગંધથી રોગોની માહિતી મળે છે. જેથી જો યોગ્ય સમયે યૂરિનના રંગમાં થતાં ફેરફારને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે. તો આજે જાણી લો યૂરિનના રંગ પરથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે.

   આગળ વાંચો યૂરિનનો રંગ બદલાય તો કઈ બીમારીઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Color Of Your Pee Says About 8 Health problems
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `