ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» ચ્યુઇંગ ગમ ખાધા વિના નથી ચાલતું? તો 8 નુકસાન જાણી છોડી દેશો આ આદત । Unexpected Side Effects Of Chewing Gum You Should Know

  આજે જ છોડી દેશો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાનું જ્યારે જાણશો તેનાથી થતા આ 8 નુકસાન

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 06, 2018, 09:00 PM IST

  નાનપણમાં ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ આમ તો ચ્યુઇંગ ગમને લોકો શોખથી અથવા ટાઇમ પાસ કરવા માટે ચાવતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી આપણાં શરીર પર તેની કેટલીક આડઅસર પણ થતી હોય છે. કદાચ નહીં, બહુ બધા લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની આદત હોય છે. એવું પણ કહી શકાય કે જે લોકોને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાની ટેવ પડી જાય છે પછી તે જલ્દી છૂટતી નથી. ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી મોઢા અને જડબાની સારી કસરત થાય છે. નાનપણમાં તમે ચ્યુઇંગ ગમ ખાઇને ફુગ્ગા ફુલાવ્યા હશે. પરંતુ ભાગ્યે જ લોકો જાણતા હશે કે ચ્યુઇંગ ગમ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આજે અમે તમને ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાના કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ચ્યુઇંગ ગમ ખાવાથી થતા કેટલાક નુકસાન વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ચ્યુઇંગ ગમ ખાધા વિના નથી ચાલતું? તો 8 નુકસાન જાણી છોડી દેશો આ આદત । Unexpected Side Effects Of Chewing Gum You Should Know
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `