ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» આ 5 કારણો બનાવે છે તમને મેદસ્વી, બચવા કરો આ 5 ઉપાય Cause And Reason Of Obesity

  શરીર જાડું હોવા પાછળ આ 5 કારણો છે જવાબદાર, બચવા કરો આવા 5 ઉપાય

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 15, 2018, 09:02 PM IST

  નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે મુજબ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં ઈન્ડિયામાં મેદસ્વી લોકોની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. આશરે 30 મિલિયન કરતા વધુ લોકો મેદસ્વિતાથી પીડાય છે. મેદસ્વિતાના કારણે પરેશાની તો થાય જ છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અહીં જણાવી રહ્યા છીએ મેદસ્વિતાના 5 મોટા કારણો અને તેનાથી બચવાના 5 ઉપાયો વિશે.

   (સોર્સઃ ઓબેસિટી ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે મેદસ્વિતા માટે ક્યા કારણો જવાબદાર છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આ 5 કારણો બનાવે છે તમને મેદસ્વી, બચવા કરો આ 5 ઉપાય Cause And Reason Of Obesity
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top