ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» હ્યૂમન બ્રેન દિવસના નહીં રાતના હોય છે એક્ટિવ । Amazing Human Brain Facts

  દિવસ કરતા રાતના વધુ એક્ટિવ હોય છે હ્યુમન બ્રેન, જાણો આવા 12 ફેક્ટ્સ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 02, 2018, 11:46 AM IST

  મનુષ્ય હોય કે જાનવર બધા માટે બ્રેન બોડીનો જરૂરી પાર્ટ હોય છે. તેના પર કેટલાય પ્રકારના રિસર્ચ પણ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલ
  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ બ્રેન આપણી બોડીનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ હોય છે. પરંતુ તેના વિશે કેટલીક એવી વાતો છે જે સામાન્ય રીતે લોકોને નથી ખબર હોતી. તેના પર કાયમ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ થતા રહે છે. તેમાંથી કેટલાક ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

   (સોર્સઃ માયો ક્લીનિક અને અન્ય રિસર્ચ)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બ્રેનના ઈન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: હ્યૂમન બ્રેન દિવસના નહીં રાતના હોય છે એક્ટિવ । Amazing Human Brain Facts
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `