ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Bottle milk is harmful for your babies, know in detail

  બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી બાળકને થશે શારીરિક-માનસિક બિમારીઓ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 25, 2018, 10:00 AM IST

  બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: પહેલાંના સમયને બાળક એક વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી માત્ર સ્તનપાન જ કરાવવામાં આવતું અને જો બાહ્ય દૂધની જરૂર હોય તો ચમચીથી આપવામાં આવતું હતું. હવે આ ચમચીનું સ્થાન બોટલે લઈ લીધું છે. બોટલથી બાળક સહેલાઇથી દૂધ પી લે છે એટલે સમયનો બચાવ થાય છે. પરંતુ સમયનો બચાવ કરવા જતાં બાળકને કેટલાં નુકશાન થાય છે એ વાત ઘણાં ઓછાં માતા-પિતા જાણતાં હોય છે. અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, બોટલમાં દૂધ આપવાથી બાળકને થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો બોટલમાં દૂધ પીવડાવવાથી થતાં ગંભીર નુકશાન વિશે....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Bottle milk is harmful for your babies, know in detail
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `