ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» ઘરેલુ નૂસખા, All in one best remedies for body aches and Pain

  શરીરના કોઇપણ ભાગમાં હોય દુખાવો કે સોજો, ફટાફટ મટાડશે આ 1 ઉપાય

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 22, 2018, 05:32 PM IST

  દુખાવો હોય કમરનો, ઘુંટણનો કે માથાનો, છૂમંતર કરશે આ માત્ર 1 ઉપાય
  • શા માટે થાય છે દર્દ?
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   શા માટે થાય છે દર્દ?

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • માથાનો દુઃખાવો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   માથાનો દુઃખાવો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • ગરદનમાં દુઃખાવો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગરદનમાં દુઃખાવો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • હાથમાં દુઃખાવો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હાથમાં દુઃખાવો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • કમરમાં દુઃખાવો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કમરમાં દુઃખાવો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • ઘુંટણમાં દુઃખાવો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઘુંટણમાં દુઃખાવો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • દુઃખાવાને દુર કરવાનો એક નુસખો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દુઃખાવાને દુર કરવાનો એક નુસખો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • હળદરના પાઉડરમાં મધ અને ચુનાને મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી લો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હળદરના પાઉડરમાં મધ અને ચુનાને મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી લો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • દુઃખાવાથી બચવાની 4 અન્ય ટિપ્સ
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દુઃખાવાથી બચવાની 4 અન્ય ટિપ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • હાઈ હિલ જૂતા અથવા ચપ્પલ ન પહેરો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હાઈ હિલ જૂતા અથવા ચપ્પલ ન પહેરો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • બોડી પોશ્ચર યોગ્ય રાખો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બોડી પોશ્ચર યોગ્ય રાખો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • વજન કંટ્રોલ કરો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વજન કંટ્રોલ કરો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  • ગરમ પાણીથી શેક કરો
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગરમ પાણીથી શેક કરો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: બોડીના એવા ઘણા ભાગ હોય છે, જ્યાં વારંવાર દુખાવો થતો હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો આ દુખાવાને દૂર કરવા પેઇન કિલર્સનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ આ દવાઓની સાઇડ ઈફેક્ટ્સ વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. રાજસ્થાનના યુનિવર્સિટી, જોધપુરના ડૉ. અરૂણ દધીચ જણાવી રહ્યા છે હળદરના એક એવા નૂસખા વિશે, જેનાથી બહુ જલદી છૂટકારો મળે છે આ બધા દુખાવામાંથી.

   શા માટે થાય છે દર્દ?
   બોડીમાં સોજા હોય તો
   મસલ્સ અકડાઈ જાય તો
   પેટ ખરાબ રહેતુ હોય તો
   ડિપ્રેશન રહેતું હોય તો
   યૂરિન પ્રોબ્લેમ હોય તો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોડીના ક્યા 5 ભાગમાં થાય છે દર્દ અને તેને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ઘરેલુ નૂસખા, All in one best remedies for body aches and Pain
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `