ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» સ્ટ્રોન્ગ મસલ્સ એક્સરસાઇઝ, Best Exercise and health Tips for Strong Legs

  પગને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માટે આજથી જ શરૂ કરો આ સરળ એક્સરસાઇઝ

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 23, 2018, 02:44 PM IST

  જાંઘની આ 20 મિનિટની એક્સરસાઇઝ મજબૂત બનાવશે તમારા પગને
  • જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • સ્કવોટ્સ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્કવોટ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • જમ્પ સ્કવોટ્સ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જમ્પ સ્કવોટ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • સિઝર
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સિઝર

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • લેગ ડ્રોપ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લેગ ડ્રોપ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • મસલ્સ બનાવવા શું ખાવુ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મસલ્સ બનાવવા શું ખાવુ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • મગફળી
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મગફળી

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • ડ્રાય ફ્રુટ્સ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડ્રાય ફ્રુટ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • લો ફેટ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લો ફેટ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • ચણા દાળ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચણા દાળ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • મુનક્કા
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મુનક્કા

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • સ્પ્રાઉટ્સ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્પ્રાઉટ્સ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • ઈંડા
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઈંડા

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  • નોનવેજ
   +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નોનવેજ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: પગના મસલ્સને સ્ટ્રોન્ગ બનાવવા માતે જાંઘના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ હોવા ખૂબજ જરૂરી છે. કેટલીક એવી એક્સરસાઇઝ છે જે જાંઘના મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે. રોજ માત્ર 20 મિનિટ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટ્રોન્ગ મજબૂત બનાવી શકાય છે. ફિટનેસ એક્સપર્ટ તૌસીફ ખાન જણાવે છે જાંઘોના મસલ્સએ સ્ટ્રોન્ગ બનાવતી એક્સરસાઇઝ વિશે....

   જાંઘોને આ રીતે બનાવો સ્ટ્રોન્ગ

   સ્કવોટ્સ
   સીધા ઉભા રહો. હવે બન્ને હાથ સામેની તરફ સીધા રાખો અને ઘુંટણને વાળીને એવી રીતે બેસો જાણે કોઈ ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. હવે શ્વાસ છોડતા ઉભા થાઓ. આવુ 10-15 વાર રિપીટ કરો

   સ્પ્લિટ સ્કવોટ્સ
   બન્ને હાથોમાં 5-10 કિલોના ડમ્બેલ્સ લઈને ઉભા રહો. હવે જમણા પગને આગળ કરો અને ઘુંટણમાંથી વાળો. સાથે જ ડાબા પગને ઘુંટણ જમીન પર ટેકવો. આ સ્ટેપ ડાબા પગથી કરો. આવું 10-15 વાર કરો

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો જાંઘને મજબૂત બનાવતી એક્સરસાઈઝ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: સ્ટ્રોન્ગ મસલ્સ એક્સરસાઇઝ, Best Exercise and health Tips for Strong Legs
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `