ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Benefits Of Eating Jaggery With Cumin Seeds

  ગોળ અને જીરું પાણીમાં ઉકાળીને પીશો તો, 8 તકલીફોમાં જબરદસ્ત ફાયદા મળશે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 05, 2018, 05:17 PM IST

  રોજ 1-1 ચમચી ગોળ-જીરું પાણીમાં ઉકાળીને પીવો, 8 પ્રકારની તકલીફોમાં થશે ફાયદો
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ જીરું અને ગોળ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં રહેલું જીરું અને ગોળ બન્ને હેલ્થ માટે દવાનું કામ કરે છે. આ બન્ને હેલ્ધી વસ્તુઓને મિક્ષ કરીને એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી શકાય છે જેને પીને તમે ઘણી બીમારીઓથી છૂટકારો મેળવી શખો છો. જેથી આજે અમે તમને જરું અને ગોળના મિશ્રણથી થતાં 8 જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.


   ગોળ અને જીરાનું પાણી બનાવવાની રીતઃ


   એક વાસણમાં 2 કપ પાણી લઈ તેમાં એક ચમચી ગોળ અને એક ચમચી જીરું મિક્ષ કરી 10 મિનિટ ઉકાળો. પછી નવશેકું રહે એટલે ગાળીને પીવો.


   આગળ વાંચો જીરું અને ગોળનું પાણી પીવાના 8 ફાયદા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Benefits Of Eating Jaggery With Cumin Seeds
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `