ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» ગરમ પાણીમાં અડધી ચમચી મિક્સ કરો આ 1 વસ્તુ, આવા 10 રોગો રહેશે દૂર । Do You Know: Health Benefits Of Turmeric With Warm Water

  ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરો આ 1 વસ્તુ, વજન ઘટવાની સાથે થશે આવા 9 ફાયદા

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 28, 2018, 06:03 PM IST

  હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ હળદરને આયુર્વેદમાં નિશા અને હરિદ્રા કહેવામાં આવે છે. આ એક અદભુત આયુર્વેદિક ઔષધિ છે, જે અનેક રોગોથી બચાવે છે. મસાલા અને ઉબટનમાં તેવો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે જો તેના ફાયદા બધાને બતાવી દેવામાં આવે તો આ બદામ કરતા પણ મોંઘી વેંચાવા લાગે. સ્કિન, લિવર, બ્લડ અને ટ્યૂમરમાં તેનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સવારે ઊઠીને જો અડધી ચમચી હળદરને ગરમ પાણીની સાથે પીવામાં આવે તો તેનાથી 10 કરતા પણ વધુ લાભ મળે છે. ચાલો જાણીએ તેના ફાયદા વિશે.

   આગળ વાંચો, રોજ સવારે ગરમ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરીને પીવાથી કયા રોગોમાં ફાયદો થાય છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ગરમ પાણીમાં અડધી ચમચી મિક્સ કરો આ 1 વસ્તુ, આવા 10 રોગો રહેશે દૂર । Do You Know: Health Benefits Of Turmeric With Warm Water
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `