ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Benefit to eat achras sapota in summer

  ગરમીમાં ફાયદાકારક છે ચીકુ, ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 12, 2018, 03:38 PM IST

  ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળો શરૂ થઇ ગયો છે. ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે. તેવામાં એવા ફળોની માંગ વધી જાય છે, જે ગરમીમાં તનને ટાઢક આપે. તેમજ એવા ફળો કે જે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી હોય. આવું જ એક ફળ ચીકુ છે. ચીકુ અનેક રીતે આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન, 1.5 ટકા ફેટ અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. આ સાથે જ વિટામિન એ અને વિટામિન સી પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાંથી ફોસફરસ અને લોહતત્વ પણ મળી રહે છે. ચીકુ ખાવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થતાં છ ફાયદા અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો ગરમીમાં ચીકુ ખાવાથી થાય છે આ 6 ફાયદા

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Benefit to eat achras sapota in summer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `