ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Average Height Chart Babies to Teenagers

  જન્મેલાં બાળકથી લઈ 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની કેટલી હાઈટ હોવી જોઈએ, જાણો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 09, 2018, 11:49 AM IST

  જાણો તમારી ઉંમર પ્રમાણે કઈ એજમાં કેટલી હાઈટ હોવી જોઈએ
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે જે રીતે યોગ્ય ડાયટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ તે જ રીતે યોગ્ય હાઈટ વિશે પણ ખબર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આઈડિયલ હાઈટ હોય છે. જે છોકરા-છોકરીઓને હેલ્ધી રાખવા અને તેમનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે તે જણાવે છે. જો તમારી હાઈટ યોગ્ય રીતે વધી ન રહી હોય તો તમે ઘણી પ્રકારની બીમારીઓનો ખતરો પણ હોઈ શકે છે. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)એ આઈડિયલ હાઈટનો એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે, જેમાં છોકરા-છોકરીઓની આઈડિયલ હાઈટ જણાવી છે. આ જ રિસર્ચ પરથી આજે અમે પણ તમને જન્મેલાં બાળકથી લઈને 18 વર્ષના છોકરા-છોકરીઓની ઉંમર પ્રમાણેની હાઈટ વિશે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો તમારી અથવા તમારા બાળકની ઉંમર પ્રમાણે તેની હાઈટ કેટલી હોવી જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Average Height Chart Babies to Teenagers
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `