ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Apply 7 things On Hair After hair wash

  વાળ ખરતાં સાવ બંધ થઈ જશે, બસ શેમ્પૂ બાદ આ 7માંથી 1 વસ્તુ વાળમાં લગાવો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 29, 2018, 06:09 PM IST

  વાળને નુકસાનથી બચાવી વાળને મજબૂત રાખવા, શેમ્પૂ બાદ લગાવો આ 7 વસ્તુઓ
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શેમ્પૂમાં ઘણાં એવા કેમિકલ્સ હોય છે. જે વાળને નુકસાન કરી શકે છે. જેથી શેમ્પૂ કર્યા બાદ કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓ વાળમાં લગાવવામાં આવે તો વાળને હેલ્ધી રાખી શકાય છે અને કેમિકલ્સની ખરાબ અસરથી બચાવે છે. જેથી આજે અમે તમને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે 7 એવી નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં લગાવવાથી વાળની બધી પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો શેમ્પૂ કર્યા બાદ વાળમાં કઈ વસ્તુઓ લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Apply 7 things On Hair After hair wash
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `