ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» દરેક મહિલા દાળના વઘારમાં છુપાયેલ આ 10 ફાયદા ચોક્કસ જાણો, આવશે કામ । Health Benefits Of Tadka On Your Dal

  દાળના વઘારમાં વપરાતી આ 10 નાની-નાની વસ્તુઓ આપે છે મોટા હેલ્થ ફાયદા

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 12, 2018, 12:28 PM IST

  દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ દાળમાં ઘણા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે અને જો તેમાં હેલ્ધી મસાલાનો વઘાર લગાવવામાં આવે તો તેના ફાયદા અનેક ગણા વધી જાય છે. મુંબઈના ડાયટિશિયન કૃપા પારખ જણાવે છે કે દાળમાં રોજ એક જ પ્રકારનો વઘાર કરવાની જગ્યાએ અલગ-અલગ વસ્તુઓ શામેલ કરો, તેનાથી બોડીને પ્રોપર ન્યૂટ્રિશન મળે છે. જાણો આવા જ 10 ફૂડ જેનો ઉપયોગ દાળનો વઘાર કરવામાં કરશો તો દાળ વધુ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વઘાર કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: દરેક મહિલા દાળના વઘારમાં છુપાયેલ આ 10 ફાયદા ચોક્કસ જાણો, આવશે કામ । Health Benefits Of Tadka On Your Dal
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `