ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Always take medicine of these 9 diseases at night

  આ 9 તકલીફોની દવા રાતે ખાવી જોઈએ, જાણો તેનાથી શું અસર થાય છે અને ફાયદા

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 22, 2018, 05:28 PM IST

  આ 9 બીમારીની દવા રાતે જ ખાવી જોઈએ, જાણો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ બીમારીમાં દવાઓ ખાવાનો સમય બહુ જ મહત્વ ધરાવે છે. જેથી જ્યારે પણ ડોક્ટર દવાઓ આપે ત્યારે તેને ખાવાનો સમય અવશ્ય જાણી લેવો. સીનિયર ડો. પ્રતિભા ગોગિયા મુજબ કેટલીક ખાસ દવાઓ એવી હોય છે જેને રાતે સૂતા પહેલાં ખાવી વધુ ફાયદાકારક છે. ઘણી એવી મેડિસિન હોય છે જેને દિવસમાં માત્ર એક જ વાર લેવાની હોય છે. તો ડોક્ટરને પૂછવું જોઈએ કે તેને રાતે સૂતા પહેલાં લઈ શકાય કે નહીં. તો આજે જાણી લો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

   આગળ વાંચો કયા રોગોની દવા રાતે સૂતા પહેલાં લેવાથી વધુ ફાયદો થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Always take medicine of these 9 diseases at night
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `