ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 very Important and helpful Pregnancy Tips for active and smart baby

  ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ધ્યાનમાં રાખો આ 8 ટિપ્સ, બાળક આવશે એકદમ બુદ્ધિશાળી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 31, 2018, 03:32 PM IST

  ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: બાળકનો વિકાસ માતાની કુખમાં જ શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો માનસિક અને સ્વાભાવિક વિકાસ આસપાસના વાતાવરણ પર નિર્ભર હોય છે. બાળકના ખાનપાન સિવાય પણ બીજી કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો, બાળક હોશિયાર બનવાની સાથે-સાથે ડાહ્યુ પણ બને છે. તેમના વ્યાયામ, સૂવા-જાગવાની આદતો, નૃત્ય-સંગીત અને ભણતર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો તેની હકારાત્મક અસર મળે જ છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, હોશિયાર બાળક મેળવવા માટેની પ્રેગ્નન્સી ટિપ્સ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 very Important and helpful Pregnancy Tips for active and smart baby
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `