ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» નોર્મલ અને સિઝેરિયન ડિલીવરી સાથે જોડાયેલી આ 8 વાતો । Delivery Facts: Every Woman Should Know

  નોર્મલ કે સિઝેરિયન, કઈ ડિલીવરી છે બેસ્ટ? જાણો તેનાથી જોડાયેલી 8 વાતો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 13, 2018, 04:43 PM IST

  એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી.
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ એક પ્રેગ્નેન્ટ મહિલા 2 રીતે બાળકને જન્મ આપે છે. એક નોર્મલ રીતે અને બીજી સર્જરીના માધ્યમથી. જે બર્થ નેચરલ રીતે આપવામાં આવે છે તેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. જે મહિલાની પેલ્વિસ (ગર્ભ) નાનું હોય છે અથવા બાળકનું માથું ઊંધી દિશામાં હોય છે તેનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને આ બંને પ્રકારના બર્થ સાથે જોડાયેલી કેટલીક અગત્યની વાતો જણાવી રહ્યા છીએ જે મહિલા હોય કે પુરૂષ બંનેને ખબર હોવી જોઈએ.

   આમ તો સિઝેરિયન ડિલીવરી પણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ડરામણી પણ હોય શકે છે કારણ કે તેમાં મહિલાના એબડોમેનને ખોલીને બાળકને યૂટ્રસમાંથી બહાર નીકાળવામાં આવે છે.

   આગળ જાણો અન્ય અગત્યની વાતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: નોર્મલ અને સિઝેરિયન ડિલીવરી સાથે જોડાયેલી આ 8 વાતો । Delivery Facts: Every Woman Should Know
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `