ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 must know tips to strengthen your bone health

  70 વર્ષે પણ હાડકાંઓ રહેશે મજબૂત ને નહીં દુખે સાંધાઓ, માત્ર 8 ઉપાય અપનાવો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 12, 2018, 11:20 AM IST

  હાડકાંઓને મજબૂત રાખવા બહુ કામની છે આ 8 ટિપ્સ, હાડકાંની તકલીફોથી બચાવશે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઘણાં લોકોને નાની ઉંમરમાં જ સાંધામાં દુખાવો, પીઠ, ગરદન અને કમરમાં દુખાવાની સમસ્યા રહે છે. આવા પ્રકારના દુખાવા હાડકાંની સમસ્યા હોવાના સંકેત છે. જેથી સમય પહેલાં હાડકાંઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. નહીંતર મોટી ઉંમરે જતાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ અને આર્થ્રાઈટિસ જેવા કોઈ ગંભીર રોગ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમારા હાડકાંને હેલ્ધી રાખવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ જણાવીશું. જે અપનાવી તમને આ બધી તકલીફો નહીં થાય.


   આગળ વાંચો હાડકાંને મજબૂત અને હેલ્ધી રાખવાની 8 સરળ ટિપ્સ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 must know tips to strengthen your bone health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `