ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 must know symptoms of depression

  ડિપ્રેશન હોવાનો સંકેત આપે છે આ 8 સમસ્યા, જણાય તો તરત જ ધ્યાન આપજો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 22, 2018, 01:06 PM IST

  આ 8 સંકેતો છે ડિપ્રેશનના, જો દેખાય તો જરાય બેદરકારી ન કરતાં
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ડિપ્રેશન એટલે હતાશા. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં હતાશા આવતી જ હોય છે. પરંતુ આ હતાશા રોગની હદે વકરી જાય તો તે નુકસાનકારક હોય છે. ડિપ્રેશન એક જ દિવસમાં અચાનક થતો નથી. પરંતુ લાંબા સમયે તેના સંકેત દેખાય છે. પરંતુ આપણાં ત્યાં તેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે છે. જેથી વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન દૂર કરવા માટે જુદી જુદી સારવાર છે. વ્યક્તિને કેવું ડિપ્રેશન છે એના આધારે સારવાર થઈ શકે છે. તો આજે જાણો એવા 8 સંકેતો વિશે જણાવીશું, જે કોઈમાં તે દેખાય તો એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

   આગળ વાંચો એવા 8 સંકેતો વિશે જે ડિપ્રેશનથી જોડાયેલા છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 must know symptoms of depression
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `