ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 home remedies for Toothache problem

  નાના-મોટા કોઈને પણ દાંતમાં દુખે તો તરત અજમાવજો આ 8 ઘરેલૂ ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 21, 2018, 03:59 PM IST

  આ 8 ઘરેલૂ નુસખા નોંધી લો, જ્યારે પણ દાંતમાં અસહ્ય દુખાવો થાય ત્યારે આવશે કામ
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઓરલ હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો દાંત સંબંધી ઘણાં રોગો થઈ શકે છે. દાંતની યોગ્ય સફાઈ ન કરવી, દાંતમાં સડો લાગવો, ખાવાની ખોટી આદતોને કારણે પણ દાંતમાં સખત દુખાવો થાય છે. આ સિવાય દાંતમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક સરળ ઉપાયો અપનાવીને તમે દાંતના દુખાવામાંથી તરત છુટકારો મેળવી શકો છો. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.


   આગળ વાંચો દાંતના દુખાવામાંથી ઝડપથી છૂટકારો મેળવવાના સરળ ઘરેલૂ ઉપાયો.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 home remedies for Toothache problem
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `