ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 food that will keep your body cool in summer

  પ્રચંડ ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપશે આ 8 ફૂડ્સ, રોજ કોઈ 1 ખાઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 02, 2018, 01:02 PM IST

  ગમે તેટલી ગરમી હોય શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખશે અને રોગોથી બચાવશે આ 8 ફૂડ્સ
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અત્યારે ગરમીથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. ત્યારે ઉનાળામાં વારંવાર બહાર જવું પડતું હોય ત્યારે ગરમીને કારણે શરીર આંતરિક રીતે ગરમ થઈ જાય છે. જેના કારણે લૂ લાગે છે, ડિહાઈડ્રેશન થાય છે અને ગરમીનો તાવ પણ આવી જાય છે. એવામાં શરીરને અંદરથી ઠંડુ રાખવું જરૂરી છે. જેથી આ સિઝનમાં થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકાય. આજે જાણો એવા ખાસ ફૂડ્સ વિશે જે ઉનાળામાં ખાશો તો શરીર અંદરથી મસ્ત કૂલ રહેશે અને આ વસ્તુઓમાં કેલરીની માત્રા પણ ઓછી છે.

   આગળ વાંચો ભયંકર ગરમીમાં પણ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપતાં બેસ્ટ ફૂડ્સ વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 food that will keep your body cool in summer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `