ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 excellent Ways to Whiten Teeth at Home

  8 વસ્તુમાંથી કોઈ 1 ઘસો દાંત પર, ધીરે-ધીરે દાંતની પીળાશ ને ડાઘા થઈ જશે ગાયબ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 13, 2018, 11:00 AM IST

  પીળા અને ડાઘાવાળા દાંત બનશે સફેદ, રોજ કરો આ 8માંથી કોઈ 1 ઉપાય
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ આજકાલ યોગ્ય રીતે દાંતની સંભાળ ન લેવાથી, પાન-મસાલાઓ ખાવાથી અથવા પ્લાક જામી જવાના કારણે ઘણાં લોકોના દાંત પીળા થઇ જાય છે. આ સિવાય ખાવાની કેટલીક વસ્તુઓનો સતત ઉપયોગ, વધતી ઉંમર અથવા વધારે પડતી દવાઓનું સેવન પણ દાંતના પીળા થવા પાછળ જવાબદાર હોય છે. એવામાં જ્યાં દાંત વધારે પીળા અથવા ખરાબ થઇ જાય છે તો દેખાવ ખરાબ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આ જ સમસ્યા હોય તો અહીં દાંતને સફેદ કરવા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે 8 ઘરેલૂ રીત આપવામાં આવી છે. જે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ છે.   આગળ વાંચો 8 એકદમ સરળ ઉપાય વિશે જેનાથી તમારા પીળા દાંત બની શકે છે સફેદ.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 excellent Ways to Whiten Teeth at Home
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `