ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 8 excellent home remedies for good digestion

  આ 8 આયુર્વેદિક નુસખા ખરાબ પેટને ફટાફટ કરશે ઠીક, મટાડશે પાચનતંત્રના રોગો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 26, 2018, 01:03 PM IST

  માત્ર 2 જ દિવસમાં દવાઓ વિના પાચન સુધરી જશે, અજમાવી લો
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બિઝી લાઈફસ્ટાઈલ, ખોટી ફૂ઼ડ હેબિટ્સ અને સ્ટ્રેસને કારણે આજકાલ નાના-મોટા બધાંમાં ડાઈજેશનની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. પણ આ સમસ્યાથી બચવા માટે બેસ્ટ ઉપાય આયુર્વેદ પાસે ઉપલબ્ધ છે. જેમાંથી કેટલાક ઉપાય તો માત્ર 2 દિવસમાં ડાઈજેશનને ઠીક કરી શકે છે. તો આજે તમે પણ આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની પાસેથી જાણી લો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.


   આગળ વાંચો ખરાબ ડાઈજેશનને ઠીક કરવાની 8 અસરકારક ટિપ્સ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 8 excellent home remedies for good digestion
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top