ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» You may never Know about 7 Health Loss of coconut water

  ખૂબજ લાભદાયી નાળિયેર પાણીથી થાય છે આ 7 નુકસાન પણ, પીતાં પહેલાં ચેતો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 08, 2018, 05:12 PM IST

  કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ
  • પીતાં પહેલાં જોઇ લો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પીતાં પહેલાં જોઇ લો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • નબળા લોકો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નબળા લોકો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • જિમ પછી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જિમ પછી

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • પેટ ખરાબ હોય તો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પેટ ખરાબ હોય તો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • પેશાબની સમસ્યા
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પેશાબની સમસ્યા

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • ડાયાબિટીસવાળા લોકો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડાયાબિટીસવાળા લોકો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • શરદી-ઉધરસ સમયે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   શરદી-ઉધરસ સમયે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • સ્કીન એલર્જી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્કીન એલર્જી

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  • સાંધાનો દુખાવો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સાંધાનો દુખાવો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: હેલ્થ માટે જરૂરી એવા બધા જ ગુણો નાળિયેર પાણીમાં છૂપાયેલા હોય છે. રોજ નારિયેળ પાણી પીવાથી અદભુત ફાયદા થાય છે. ઉનાળામાં તો કેટલાક લોકો નિયમિત નારિયેળ પાણી પીવે છે અને તે રામબાણ ઈલાજનું કામ પણ કરે છે. પરંતુ અઢળક ફાયદા આપતું નારિયેળ પાણી કેટલાંક નુકસાન પણ કરે છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે.


   કેટલીક હેલ્થ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકોએ નારિયેળ પાણી પીતાં પહેલાં વિચારી લેવું જોઇએ. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ, નારિયેળ પાણીથી થતા નુકસાનો વિશે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો નારિયેળ પાણી પીવાથી થતાં નુકશાન વિશે....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You may never Know about 7 Health Loss of coconut water
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `