ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 7 best tips for Double Chin problem

  સર્જરી અને એક્સરસાઈઝ વિના આ 7 સરળ ટિપ્સથી ડબર ચિનની પ્રોબ્લેમ કરો દૂર

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 21, 2018, 11:20 AM IST

  ચિન પર જામેલાં છે ચરબીના થર? આ 7 ઉપાયો કરીને દૂર કરો ચરબી
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સુંદર ચહેરાને બગાડવામાં જો સૌથી મોટો હાથ કોઈનો હોય તો એ દાઢી પાસેની વધેલી ચરબી છે. ડબલ ચિન થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એટલે બોડી ફેટ. દાઢીની નીચે રહેલા કોષો ચરબી જમા કરે અને એને કારણે ડબલ ચિન થાય છે. જો વ્યક્તિ ઓવરવેટ હોય તો તેનો ચહેરો ભરાવદાર દેખાવા લાગે છે. અનહેલ્ધી ડાયટ, વધતી ઉંમર અથવા જિનેટિક્સ કારણોથી પણ આવું થઈ શકે છે. પણ તેને દૂર કરવા સર્જરી કરાવવાની જરૂર નથી. હેલ્ધી રૂટિન અને ફૂડ હેબિટ્સ અને એક્સરસાઈઝની મદદથી ડબલ ચિનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ડબલ ચિન દૂર કરવાની સરળ રીત જણાવીશું.


   આગળ વાંચો ડબલ ચિન દૂર કરવાની 7 સરળ રીત.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 7 best tips for Double Chin problem
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `