ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 6 must know rules of eating curd in right way

  આ રીતે દહીં ખાશો તો ધીરે-ધીરે થશે શરીરને નુકસાન, 6 રીતથી ક્યારેય દહીં ન ખાવું

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 26, 2018, 01:29 PM IST

  આ 6 રીતથી ક્યારેય દહીં ન ખાવું જોઈએ, નહીં તો ફાયદાની જગ્યાએ થશે નુકસાન
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. આ સાથે જ તેમાં વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ અને અન્ય કેટલાક ફાયદાકારક મિનરલ્સ હોય છે. પણ દહીં ખાવાના કેટલાક નિયમો હોય છે. જેને ફોલો કરવા બહુ જ જરૂરી છે. નહીં ફાયદાની જગ્યાએ તેને ખાવાથી નુકસાન થવા લાગે છે. આયુર્વેદમાં 6 નિયમો જણાવ્યા છે જ્યારે દહીં ન ખાવું જોઈએ.


   આયુર્વેદિક ડોક્ટર અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે આયુર્વેદમાં દહીંને અભિષ્યંદી દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે. એટલે કે એવો આહાર છે ચેનલ્સને બ્લોક કરે છે. જેથી આયુર્વેદમાં તેને બહુ સારાં આહાર તરીકે નથી માનવામાં આવતું પણ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દહીં બહુ જ સારું છે અને રોજ દહીં ખાવું જોઈએ. પણ આયુર્વેદના નિયમો ફોલો કરીને દહીં ખાવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન થતું નથી. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો આયુર્વેદ પ્રમાણ દહીં ખાવાના કયા નિયમો ફોલો કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 6 must know rules of eating curd in right way
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top