ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 5 Reasons of Early Morning Heart Attack

  કેમ ઘણાં લોકોને વહેલી સવારે હાર્ટ એટેક આવે છે, જાણો 5 કારણો અને ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 21, 2018, 03:00 PM IST

  સવારે 5થી 7ની વચ્ચે આવતો હાર્ટ એટેક છે વધુ ઘાતક, 5 કારણો અને ઉપાય જાણો
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જર્નલ હાર્ટમાં પબ્લિશ સ્પેનના નેશનલ સેન્ટર ફોર કાર્ડિયોવેસ્કુલર રિસર્ચની એક સ્ટડી મુજબ સૌથી વધારે હાર્ટ એટેક અર્લી મોર્નિંગ સવારે 5થી 7 વાગ્યા દરમ્યાન આવે છે.

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   એમપી મેડિકલ સાયન્સ યૂનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સલર અને ડીએમ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. આર. એસ. શર્મા મુજબ અર્લી મોર્નિંગ આવતું હાર્ટ એટેક વધુ ઘાતક હોય છે. જે લોકોને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય અથવા લાઈફસ્ટાઈલ કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીને કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમના ચાન્સિસ હોય તેઓએ વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ડો. શર્મા જણાવે છે કે અર્લી મોર્નિંગમા હાર્ટ એટેકના ચાન્સિસ કેમ વધારે હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે બચવું જોઈએ. તો તમે પણ આજે જાણી લો.

   આગળ વાંચો કેમ સવારે વહેલાં હાર્ટ એટેક આવે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 Reasons of Early Morning Heart Attack
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `