ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 5 Excellent benefits of eating nonveg food

  આ 5 પ્રકારનું નોનવેજ ફૂડ ખાવાથી ઘણી તકલીફો સામે મળે છે રક્ષણ, જાણી લો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 17, 2018, 05:54 PM IST

  નોનવેજ ખાવાથી મળતાં આ સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ કદાચ તમે નહીં જાણતાં હોવ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નોનવેજ બનાવવાની રીત તેમાં કેલરીનું પ્રમાણ વધારે છે. મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર નોનવેજને બાફીને અથવા રોસ્ટ કરીને ખાવાની સલાહ આપે છે. આ રીતે નોનવેજ ખાવાથી તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. સાથે જ વજન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે ક્યા નોનવેજ ફૂડ હેલ્ધી છે અને શા માટે. તો આજે તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો નોનવેજ ખાવાના 5 ફાયદા અને 4 સાવધાનીઓ વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 Excellent benefits of eating nonveg food
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top