ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 5 Changes Women Feel in Her Body in pregnancy

  પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં આવે છે આ 5 પ્રકારના બદલાવ, તમે પણ જાણી લો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 05, 2018, 06:19 PM IST

  હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે પ્રેગ્નેન્ટ થતાં મહિલાઓની બોડીમાં થાય છે 5 ચેન્જિસ
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રેગ્નેન્ટ થવું મહિલાઓ માટે ગિફ્ટ સમાન છે. આ ખબરથી જ મહિલાઓ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે. પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓના નેચર અને બોડીમાં કેટલાક ફેરફાર આવે છે. આવું હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે થાય છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. મિરનાલ ગોરો જણાવે છે કે જે રીતે લીવર અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા બાદ તેને એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લાગે છે તે જ રીતે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓના શરીરમાં જ્યારે એક નવો જીવ આવે છે તો શરૂઆતમાં તેમનું શરીર પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લગાડે છે અને તેના રિજેક્શનને કારણે જ મહિલાઓના શરીરમાં ચેન્જિસ જોવા મળે છે. જેમાં ઊલટી થવલી, ગભરામણ જેવું થાય છે. આ ફેરફાર પીરિયડ્સ મિસ થયા પછી તરત જ દેખાવા લાગે છે. તેને જોઈએ પ્રેગ્નેન્સીની ખબર પણ પડી શકે છે.


   આગળ વાંચો પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં કયા 5 ચેન્જિસ થાય છે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રેગ્નેન્ટ થવું મહિલાઓ માટે ગિફ્ટ સમાન છે. આ ખબરથી જ મહિલાઓ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે. પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓના નેચર અને બોડીમાં કેટલાક ફેરફાર આવે છે. આવું હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે થાય છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. મિરનાલ ગોરો જણાવે છે કે જે રીતે લીવર અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા બાદ તેને એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લાગે છે તે જ રીતે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓના શરીરમાં જ્યારે એક નવો જીવ આવે છે તો શરૂઆતમાં તેમનું શરીર પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લગાડે છે અને તેના રિજેક્શનને કારણે જ મહિલાઓના શરીરમાં ચેન્જિસ જોવા મળે છે. જેમાં ઊલટી થવલી, ગભરામણ જેવું થાય છે. આ ફેરફાર પીરિયડ્સ મિસ થયા પછી તરત જ દેખાવા લાગે છે. તેને જોઈએ પ્રેગ્નેન્સીની ખબર પણ પડી શકે છે.


   આગળ વાંચો પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં કયા 5 ચેન્જિસ થાય છે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રેગ્નેન્ટ થવું મહિલાઓ માટે ગિફ્ટ સમાન છે. આ ખબરથી જ મહિલાઓ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે. પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓના નેચર અને બોડીમાં કેટલાક ફેરફાર આવે છે. આવું હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે થાય છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. મિરનાલ ગોરો જણાવે છે કે જે રીતે લીવર અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા બાદ તેને એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લાગે છે તે જ રીતે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓના શરીરમાં જ્યારે એક નવો જીવ આવે છે તો શરૂઆતમાં તેમનું શરીર પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લગાડે છે અને તેના રિજેક્શનને કારણે જ મહિલાઓના શરીરમાં ચેન્જિસ જોવા મળે છે. જેમાં ઊલટી થવલી, ગભરામણ જેવું થાય છે. આ ફેરફાર પીરિયડ્સ મિસ થયા પછી તરત જ દેખાવા લાગે છે. તેને જોઈએ પ્રેગ્નેન્સીની ખબર પણ પડી શકે છે.


   આગળ વાંચો પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં કયા 5 ચેન્જિસ થાય છે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રેગ્નેન્ટ થવું મહિલાઓ માટે ગિફ્ટ સમાન છે. આ ખબરથી જ મહિલાઓ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે. પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓના નેચર અને બોડીમાં કેટલાક ફેરફાર આવે છે. આવું હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે થાય છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. મિરનાલ ગોરો જણાવે છે કે જે રીતે લીવર અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા બાદ તેને એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લાગે છે તે જ રીતે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓના શરીરમાં જ્યારે એક નવો જીવ આવે છે તો શરૂઆતમાં તેમનું શરીર પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લગાડે છે અને તેના રિજેક્શનને કારણે જ મહિલાઓના શરીરમાં ચેન્જિસ જોવા મળે છે. જેમાં ઊલટી થવલી, ગભરામણ જેવું થાય છે. આ ફેરફાર પીરિયડ્સ મિસ થયા પછી તરત જ દેખાવા લાગે છે. તેને જોઈએ પ્રેગ્નેન્સીની ખબર પણ પડી શકે છે.


   આગળ વાંચો પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં કયા 5 ચેન્જિસ થાય છે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રેગ્નેન્ટ થવું મહિલાઓ માટે ગિફ્ટ સમાન છે. આ ખબરથી જ મહિલાઓ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે. પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓના નેચર અને બોડીમાં કેટલાક ફેરફાર આવે છે. આવું હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે થાય છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. મિરનાલ ગોરો જણાવે છે કે જે રીતે લીવર અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા બાદ તેને એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લાગે છે તે જ રીતે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓના શરીરમાં જ્યારે એક નવો જીવ આવે છે તો શરૂઆતમાં તેમનું શરીર પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લગાડે છે અને તેના રિજેક્શનને કારણે જ મહિલાઓના શરીરમાં ચેન્જિસ જોવા મળે છે. જેમાં ઊલટી થવલી, ગભરામણ જેવું થાય છે. આ ફેરફાર પીરિયડ્સ મિસ થયા પછી તરત જ દેખાવા લાગે છે. તેને જોઈએ પ્રેગ્નેન્સીની ખબર પણ પડી શકે છે.


   આગળ વાંચો પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં કયા 5 ચેન્જિસ થાય છે.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પ્રેગ્નેન્ટ થવું મહિલાઓ માટે ગિફ્ટ સમાન છે. આ ખબરથી જ મહિલાઓ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે. પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓના નેચર અને બોડીમાં કેટલાક ફેરફાર આવે છે. આવું હોર્મોનલ ચેન્જિસને કારણે થાય છે. ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. મિરનાલ ગોરો જણાવે છે કે જે રીતે લીવર અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા બાદ તેને એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લાગે છે તે જ રીતે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓના શરીરમાં જ્યારે એક નવો જીવ આવે છે તો શરૂઆતમાં તેમનું શરીર પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં સમય લગાડે છે અને તેના રિજેક્શનને કારણે જ મહિલાઓના શરીરમાં ચેન્જિસ જોવા મળે છે. જેમાં ઊલટી થવલી, ગભરામણ જેવું થાય છે. આ ફેરફાર પીરિયડ્સ મિસ થયા પછી તરત જ દેખાવા લાગે છે. તેને જોઈએ પ્રેગ્નેન્સીની ખબર પણ પડી શકે છે.


   આગળ વાંચો પ્રેગ્નેન્ટ થતાં જ મહિલાઓમાં કયા 5 ચેન્જિસ થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 Changes Women Feel in Her Body in pregnancy
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `