ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 3 Quick Home Remedies For Fair and tight Skin

  ડેડ સ્કિનને ઝડપથી દૂર કરી ચહેરો ગોરો અને ગ્લોઈંગ બનાવશે માત્ર આ 3 નુસખા

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 10, 2018, 04:17 PM IST

  માત્ર આ 3 નુસખાથી ડેડ સ્કિન થશે દૂર અને ચહેરો બનશે રૂપાળો, ઘરે જ કરો ટ્રાય
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજના ફાસ્ટ સમયમાં બ્યુટીનું ધ્યાન રાખવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર એવી વસ્તુઓ લગાવવી જોઈએ જે ઓછાં સમયમાં સરળતાથી તૈયાર થઈ શકે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ નિક્કી બાવા મુજબ એલોવેરા જેવી નેચરલ વસ્તુઓ લગાવવાથી સ્કિનનું પીએચ લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને રંગ ગોરો થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફેરનેસ વધારવાના 3 બેસ્ટ નુસખા જણાવીશું. જેને તમે સરળતાથી ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ચહેરાને નેચરલી અને સસ્તામાં ગ્લોઈંગ અને ગોરો બનાવવાના 3 બેસ્ટ નુસખાઓ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 3 Quick Home Remedies For Fair and tight Skin
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `