ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 3 must know symptoms and remedies for hair loss and baldness

  આ 3 લક્ષણો દેખાય તો સમજો તમને ટાલ પડવાની તૈયારી છે, કરજો આ 6 ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 02, 2018, 02:10 PM IST

  આ 6 ટિપ્સથી વાળ ઝડપથી ઉગશે અને ફરી ક્યારેય વાળ નહીં ખરે અને ટાલ નહીં પડે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દિવસમાં 80થી 100 વાળ ખરવા નોર્મલ માનવામાં આવે છે. પણ જો તેનાથી વધારે વાળ ખરવા લાગે તો તે ટાલ પડવાનો સંકેત સમજી લેવો. જો સમય રહેતાં ટાલ પડવાના સંકેતોને ઓળખીને તેની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમથી બચી શકાય છે. જેથી દિલ્હીના સીનિયર ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. રોહિત બત્રા જણાવી રહ્યાં છે ટાલને ઓળખવાના 3 લક્ષણો અને તેનાથી બચવાના ઉપાય પણ.


   આગળ વાંચો કઈ 3 સમસ્યા જણાય તો તમને ટાલ પડવાનો સંકેત છે અને બચવાના ઉપાય.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 3 must know symptoms and remedies for hair loss and baldness
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `