ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 15 excellent Homemade remedies for healthy Hair

  વાળ શાઈની, સિલ્કી, મજબૂત અને કાળા બનશે, આ 15માંથી 1 ઉપાય કરી જુઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 19, 2018, 04:48 PM IST

  કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેના ઉપયોગથી વાળ બનશે હેલ્ધી
  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને હેલ્ધી રાખવા અને વાળ સંબંધી વધતી જતી પ્રોબ્લેમ્સને રોકવા માટે શું કરવું અને શું ન કરવું તેને લઈને લોકો મૂંઝાય છે. જેથી આજે અમે તમને એવી 15 વસ્તુઓ વિશે જણાવીશું, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની અનેક સમસ્યાઓ દૂર કરશે.


   આપણાં કિચનમાં ઘણી એવી ફૂડ આઈટમ્સ હોય છે, જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો અને તેનાથી વાળ નેચરલી હેલ્ધી અને શાઈની બને છે. સાથે જ કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. આ તમામ વસ્તુઓ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. જે વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે જરૂરી હોય છે. જો તમે રેગ્યુલર અહીં જણાવેલી 15 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ખરશે નહીં, સમય પહેલાં સફેદ નહીં થાય અને વાળ બાઉન્સી અને હેલ્ધી બનશે.


   આગળ વાંચો અન્ય 14 વસ્તુઓ વિશે, જેને વાળમાં લગાવવાથી વાળની સમસ્યાઓ થશે દૂર.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 15 excellent Homemade remedies for healthy Hair
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top