ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 12 best home remedies for cough-cold and infection

  ફટાફટ જામેલો કફ નીકાળી દેશે અને ઈન્ફેક્શનને મટાડશે આ 12 ઘરેલૂ નુસખા, કરો ટ્રાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 14, 2018, 05:12 PM IST

  બાળકોથી લઈ વૃદ્ધોને પણ કામ આવશે આ 10 નુસખા, કફ, તાવ, ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસીને ફટાફટ મટાડશે
  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી, કફ, શ્વાસની તકલીફ અને તાવની પ્રોબ્લેમ ઘર-ઘરમાં જોવા મળે છે. આ તકલીફોથી વૃદ્ધો અને બાળકો ખૂબ જ જલ્દી અસરગ્રસ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે તેમનામાં ઈમ્યૂનિટી ઓછી હોય છે. જેથી જો તમે આવી બીમારીઓ અને માંદગીથી બચવા માગો છો તો તમારા ઘરમાં જ તમને એવા ઔષધીય ગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ મળી રહેશે, જેનો અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી બચી શકાય છે. તો આજે તમે પણ નોંધી લો આ ઉપાયો ખૂબ જ કામ આવશે.


   આગળ વાંચો જાત-જાતના ઈન્ફેક્શન, શરદી-ખાંસી અને કફ જામવાની પ્રોબ્લેમ માટે 12 શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ ઉપાય.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 12 best home remedies for cough-cold and infection
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top