ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 12 benefits of daily Walking half hour

  એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તો રોજ અડધો કલાક વોક કરો, મળશે આ 10 ફાયદા

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 07, 2018, 12:26 PM IST

  કોઈ જ કસરત નથી કરતાં? તો રોજ માત્ર 30 મિનિટ સવારે કે સાંજે કરો વોક
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે શરીરને એક્ટિવ રાખવા માટે કોઈ કસરત કરી ન શકતા હોવ તો વોકિંગ એ સૌથી સારી અને ઈફેક્ટિવ એક્સરસાઈઝ છે. તે શરીરને રોગોથી બચાવે છે. માત્ર વોક કરીને ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકાય છે. રેગ્યુલર માત્ર 30 મિનિટ વોકિંગ કરવાના અનેક ફાયદાઓ છે. જેમ કે વજન ઉતરે છે, કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોસમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે, મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે વગેરે. તો તમે પણ જાણો ફાયદા.


   આગળ વાંચો જે લોકોને એક્સરસાઈઝ ન કરવી હોય તેમણે શું કરવું જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 12 benefits of daily Walking half hour
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `