ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» આવી 11 તકલીફો થાય તો સમજો શરીરમાં ક્યાંક લોહી ગંઠાવાની પ્રોબ્લેમ છે, જાણો |11 signs & Symptoms Of Blood Clotting in body parts

  આવી 11 તકલીફો થાય તો સમજો શરીરમાં ક્યાંક લોહી ગંઠાવાની પ્રોબ્લેમ છે, જાણો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 05, 2018, 05:44 PM IST

  શરીરના અમુક ભાગે થતી લોહી ગંઠાવાની પ્રોબ્લેમને ઈગ્નોર ન કરતાં, જાણો 11 સંકેત
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જ્યારે પણ આપણને કંઈ વાગી જાય અથવા કોઈ નાની-મોટી ઈજા થાય કે કંઈક કાપતા આંગળી કપાઈ જાય તો થોડી જ વારમાં તે ભાગે બ્લડ ક્લોટ (લોહી ગંઠાઈ) જાય છે અને લોહી નીકળવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ બોડીનો નેચરલ રિએક્શન છે. પણ ક્યારેક-ક્યારેક કંઈક વાગી જવાથી કે ઈજા થવાથી બોડીની અંદર પણ બ્લડ ક્લોટિંગ થઈ જાય છે. જે નુકસાન કરી શકે છે.


   બ્લડ ક્લોટિંગ શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે. જેમ કે હાર્ટ, બ્રેન, હાથ-પગ અથવા લંગ્સમાં. આ કોઈ સીરિયસ પ્રોબ્લેમ જેમ કે હાર્ટ એટેક, બ્રેન સ્ટ્રોક, લંગ્સ ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોકનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને શરીરના અમુક ભાગે થતાં બ્લડ ક્લોટ કઈ બીમારીનો સંકેત આપે છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો શરીરના કેટલાક ભાગે લોહી ગંઠાવાનો સંકેત આપતી 10 તકલીફો વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આવી 11 તકલીફો થાય તો સમજો શરીરમાં ક્યાંક લોહી ગંઠાવાની પ્રોબ્લેમ છે, જાણો |11 signs & Symptoms Of Blood Clotting in body parts
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `