ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 wonder Benefits of drinking milk with basil leaves

  સવારે ખાલી પેટ પીવો તુલસીના પાન નાખેલું દૂધ, શરીરમાં થશે આ 10 સારી અસર

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 26, 2018, 11:15 AM IST

  સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરી પીવો, આ 10 રીતે થશે ફાયદો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ તુલસી અને દૂધમાં રહેલી મેડિકલ પ્રોપર્ટી બોડી માટે અનેક રીતે ફાયકાકારક છે. પરંતુ જો આ બન્ને વસ્તુને સવારે ખાલી પેટ લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા ડબલ થઈ જાય છે. જી હાં, રોજ સવારે ખાલી પેટ 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં તુલસીના 3-4 પાન ધોઈ મિક્ષ કરીને પીવાથી ગજબના સ્વાસ્થ્ય ફાયદાઓ મળે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

   આગળ વાંચો દૂધમાં તુલસીના પાન મિક્ષ કરીને પીવાથી કયા-કયા ફાયદાઓ મળે છે. .

  No Comment
  Add Your Comments
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 wonder Benefits of drinking milk with basil leaves
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top