ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Tips to Keep in Mind Before Buying Mangoes

  સારી અને કેમિકલ વિનાની કેરી ખરીદવી હોય તો, આ 10 રીત એકવાર જાણી લેજો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 02, 2018, 05:30 PM IST

  કેરી ખાતાં અને ખરીદતાં પહેલાં આ 10 રીતે ચકાસી લેજો, મળશે બેસ્ટ કેરી
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: હાલમાં ગરમીની શરૂઆતની સાથે જ માર્કેટમાં કેરીની શરૂઆત પણ થઇ ચૂકી છે. નાના હોય કે મોટા બધાંને કેરી બહુ જ ભાવે છે. એવામાં સારી કેરી કઈ રીતે પસંદ કરવી તે વિશે જાણવું જરૂરી બની જાય છે. આ સમયે તમારે કેરીની ખરીદીમાં કેટલીક સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. માર્કેટમાં અનેક આર્ટિફિશયલ રીતે પકવેલી કેરી મળી રહી છે. કાચી કેરીને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મદદથી પકવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની કેરી તમારી હેલ્થને બહુ જ નુકસાન કરી શકે છે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કેમિકલવાળી કેરીથી કઇ રીતે બચી શકાય.


   જો તમે રસદાર, પાકી અને સ્વાદિષ્ટ નેચરલ કેરી ઇચ્છો છો તો કેરી ખરીદતી સમયે 10 વાતોનું રાખી લો ધ્યાન.


   આગળ વાંચો બજારમાંથી કેરી ખરીદતી સમયે સુગંધ અને કલરનો કઇ રીતે રાખશો ખ્યાલ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Tips to Keep in Mind Before Buying Mangoes
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `