ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 tips of Honey to Get More healthy Skin

  સ્કિનની સમસ્યાઓ દૂર કરવા મધના આ 10 સરળ ઉપાય બહુ જ કામ આવશે, કરો ટ્રાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 15, 2018, 06:11 PM IST

  બધાંના ઘરમાં હોય છે મધ, તો આ 10 રીતે સ્કિન માટે કરો તેનો ઉપયોગ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેથી સ્કિન માટે તેનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી કાળાશ દૂર થવાનવી સાથે પિંપલ્સ અને કરચલીની પ્રોબ્લેમમાં પણ બહુ જ ફાયદો થાય છે અને સ્કિન ફ્રેશ રહે છે. જેથી આજે અમે તમને મધના 10 એવા ઉપાય જણાવીશું, જે તમારી સ્કિન માટે વરદાન સમાન કામ કરશે. તમે ગમે ત્યારે ઘરે જ તેનો લાભ લઈ શકશો અને તમારી નિસ્તેજ સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવી શકશો. તો આજે જાણી લો.


   આગળ વાંચો સ્કિનની સમસ્યાઓ માટે મધના 10 ખાસ ઉપયોગ, જે ઘરમાં જ કરો ઉપયોગ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 tips of Honey to Get More healthy Skin
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `