ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 superb uses and benefits of white toothpaste

  ટૂથપેસ્ટના ઉપયોગથી તમે આ 10 સમસ્યાઓ ફટાફટ દૂર કરી શકો છો, જાણી લો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 31, 2018, 12:54 PM IST

  ટૂથપેસ્ટનો આ 10 રીતે પણ કરી શકો છો ઉપયોગ, જાણશો તો બહુ કામ આવશે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ બ્રશ કરવું એ આપણી રોજની દૈનિક ક્રિયાનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ છે. ઓરલ હાઈજીન માટે આપણે નિયમિત બ્રશ કરીએ છીએ, પણ શું તમે જાણો છો કે ઓરલ હાઈજીન સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટના ઘણાં એવા ઉપયોગ અને ફાયદા છે જે બહુ જ કામના છે અને બહુ ઓછા લોકો તેના વિશે જાણે છે. જે તમારી રોજ-બરોજની નાની-નાની સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. અહીં જણાવેલા પ્રયોગ માટે સફેદ ટૂથપેસ્ટનો જ પ્રયોગ કરવો અને બની શકે તો ઓર્ગેનિક ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


   આગળ વાંચો ટૂથપેસ્ટના 10 ખાસ અને અનોખા ઉપયોગ અને ફાયદાઓ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 superb uses and benefits of white toothpaste
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `