ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» ઉનાળામાં અવોઇડ કરો આ 8 પ્રકારના ફૂડ ખાવાનું । Do Not Eat Too Much These Food In Summer

  હેલ્થને ગંભીર નુકસાન કરે છે આ 8 ફૂડ્સ, ઉનાળામાં અવોઇડ કરજો ખાવાનું

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 16, 2018, 06:36 PM IST

  આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઉનાળાની સીઝન ખાનપાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની સીઝન હોય છે. ઉત્તરાખંડ આયુર્વેદિક વિશ્વવિદ્યાલય હરિદ્વારના સ્વસ્થ વૃત્ત વિભાગના એચઓડી ડો. અવધેશ મિશ્રા જણાવે છે કે આયુર્વેદના મુજબ આ સીઝનમાં ગરમ અને કડવી વસ્તુઓ વધુ લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ડો. મિશ્રા જણાવી રહ્યા છે આવા જ 8 ફૂડ્સ વિશે જે આ સીઝનમાં વધુ ન ખાવા જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ક્યા ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ઉનાળામાં અવોઇડ કરો આ 8 પ્રકારના ફૂડ ખાવાનું । Do Not Eat Too Much These Food In Summer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `