ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 side Effects of White Flour all purpose flour

  લાઈટલી ન લેતાં, બહુ જ ખરાબ છે મેદો અને તેની આઈટમો, જાણો આ 10 નુકસાન

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 28, 2018, 05:16 PM IST

  મેદાની ફૂડ આઈટમ્સ ખાવાથી થઈ શકે છે આવી બીમારીઓ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે મેદામાંથી બનેલી ઘણી ફૂડ આઈટમ્સ ખાતાં જ હોઈએ છીએ. દરેકના રસોડામાં મેદાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ દિવાળીમાં મેદાની વસ્તુઓ ખૂબ જ વધારે ખવાય છે. જેથી મેદો અને તેનાથી બનેલી વસ્તુઓ વધુ પ્રમાણમાં ખાતાં પહેલાં અહીં જણાવેલાં નુકસાન જાણી લેજો. વધુ પ્રમાણમાં મેદો ખાવાથી તે આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને ઘણી બીમારીઓ પેદા કરે છે. જેથી આજે અમે તમને મેદો અને મેદામાંથી બનતી આઈટમો ખાવાથી કેવા સ્વાસ્થ્ય નુકસાન થાય છે તે જણાવીશું.


   આગળ વાંચો મેદો ખાવાથી કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 side Effects of White Flour all purpose flour
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `