ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 remedies to Get Rid of Hiccups Fast

  ઘણાં લોકોને હેરાન કરે છે આ 1 સામાન્ય પ્રોબ્લેમ, તરત છૂટકારો આપશે આ 10 ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 26, 2018, 05:16 PM IST

  પુષ્કળ હેડકી આવતી હોય તો કરો આ 10માંથી કોઈ 1 ઉપાય, તરત મળશે આરામ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વધારે પડતું ઝડપથી ખાવાથી, ગરમ ખાવાથી કે પેટમાં ગડબડ હોય તો હેડકી આવી શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય તો પણ હેડકી આવી શકે છે, સામાન્ય રીતે તો હેડકી આપમેળે શરૂ થઈને આપમેળે જ બંધ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક વખત હેડકી લાંબો સમય ચાલુ જ રહે છે અને હેરાન થઈ જવાય છે.


   એવું માનવામાં આવે છે કે આપણાં શરીરમાં ડાયફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે. હેડકીને રોકવા માટે ઘણાં ઉપાયો અજમાવવામાં આવે છે. જેમ કે પાણી પીવું, શ્વાસ રોકી દેવો વગેરે. પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી રોકાતી નથી. જેથી તેના માટે આજે અમે એવા 10 ઉપાય જણાવીશું. જે હેડકીની સમસ્યામાં બેસ્ટ છે.


   આગળ વાંચો જે લોકોને વારંવાર હેડકીની પ્રોબ્લેમ પરેશાન કરતી હોય તો શું કરવું.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 remedies to Get Rid of Hiccups Fast
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `