ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Remedies for Relieving stomach Gas fast

  પેટમાં ભરાતા ગેસ દૂર કરવા મોંઘી દવાઓ ન ખાતાં, કરો આ 10 બેસ્ટ ઈલાજ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 08, 2018, 12:39 PM IST

  સખત નુકસાન કરે છે રોજ પેટમાં ગેસ થવાનો પ્રોબ્લેમ, બચવા આ 10 ઉપાય કરી લેજો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ માટે ઘણાં લોકો મોંઘી દવાઓ ખાતાં હોય છે પણ તેનાથી આગળ જતાં આડઅસર ભોગવવી પડે છે. ડો. અવધેશ મિશ્રા કહે છે કે સાધારણ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં હેવી મેડિસિન્સ લેવાની જગ્યાએ ઘરેલૂ ઉપચાર વધુ કારગર સાબિત થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા આયુર્વેદિક ઈલાજ જણાવીશું, જે કરવાથી તમારા પેટમાં ગેસ નહીં ભરાય અને તમને આ પ્રોબ્લેમ માટે દવાઓ ખાવી નહીં પડે.


   આગળ વાંચો પેટમાં ભરાતા ગેસને ફટાફટ દૂર કરવાના 10 બેસ્ટ ઉપાય વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Remedies for Relieving stomach Gas fast
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `