ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 Refreshing Summer Drinks to Lose Weight quickly

  ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારશે આ 10 મેજિકલ ડ્રિંક, આજથી જ રોજ પીઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 03, 2018, 01:14 PM IST

  ગરમીના 4 મહિના રોજ પીવો 10માંથી 1 ફેટ બર્નિંગ ડ્રિંક, ઝડપથી બનશો પાતળા
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝન વજન ઉતારવા માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. આ સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે એવી વસ્તુઓ અને ફૂડ્સ વધુ ખાવામાં આવે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ગરમીની સિઝનમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપી બને છે. એવામાં ઓછી કેલરીવાળા કેટલાક ડ્રિંક્સ આ સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજન સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે અથવા કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ ડ્રિંક્સમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ બર્નિંગની પ્રોસેસને ઝડપી બનાવે છે. જેનાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે એવા 11 ડ્રિંક્સ વિશે જે ગરમીની સિઝનમાં રોજ પીવાથી વજનને ઉતારી શકાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.


   આગળ વાંચો ગરમીની સિઝનમાં ઝડપથી વજન ઉતારતાં 11 ડ્રિંક્સ વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 Refreshing Summer Drinks to Lose Weight quickly
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `