ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health»  10 must know Remedies for Vertigo And Dizziness

  ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટીની પ્રોબ્લેમમાં દવા ન ખાતાં, કરો આ 10 ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 03, 2018, 12:00 PM IST

  ચક્કર આવવા અને ઊલટીની પ્રોબ્લેમ દૂર કરશે આ 10 ઉપાય
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચક્કર આવવા, માથું ભમવું, ઊલટી જેવું થવું તેની પાછળ ઘણાં કારણો હોઈ શકે છે. બ્રેનમાં ઓક્સિજન અને બ્લડની કમીને કારણે પણ ચક્કર આવે છે. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે પણ આવું ઘણાં લોકોને થતું હોય છે. ઈન્ફેક્શન, માઈગ્રેન, આંખોની બીમારી, માથામાં ઈજા, એનિમિયા, લો કે હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓમાં પણ ચક્કર આવવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને આ સમસ્યા માટે એકદમ સરળ ઉપાયો જણાવીશું. નોંધી લેજો.

   આગળ વાંચો વારંવાર ચક્કર આવવા કે વોમિટની પ્રોબ્લેમ્સને ઈન્સ્ટન્ટ દૂર કરવાના અન્ય ઉપાય.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title:  10 must know Remedies for Vertigo And Dizziness
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `