ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» 10 must know precautions of taking Ashwagandha

  આ 10 પ્રોબ્લેમ હોય તો ભૂલથી પણ મર્દાનગી વધારતી આ ઔષધી ખાવી નહીં

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 28, 2018, 04:21 PM IST

  આ 10 સમસ્યામાં ફર્ટિલિટી વધારતી આ ઔષધી ખાવી નહીં
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે અશ્વગંધાને મર્દાનગી વધારતી ઔષધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડો. અવધેશ મિશ્રાનું કહેવું છે કે અશ્વગંધા બેસ્ટ ઔષધી છે પણ જરૂરી નથી કે તે બધાંને માફક આવે. વધુ પ્રમાણણાં કે અમુક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં આ ઔષધીનું સેવન નુકસાન કરી શકે છે. જેથી આજે જાણી લો કોણે આ ઔષધીનું સેવન ન કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો કઈ 10 પ્રકારની તકલીફોમાં અશ્વગંધા ન લેવું જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 must know precautions of taking Ashwagandha
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `